JetPack 7.9.1 – uppgradera!

Om du kör JetPack lägre än version 7.9.1 så är det bäst att du uppgraderar snabbast möjligt. JetPack-teamet har hittat en säkerhetslucka som funnits i mer än två år. Hittills tror man inte att någon utomstående har hittat luckan. Som … Read More